Dolcegattina 2017

2017.01.24 Viva 2017.01.26 Viva 2017.01.26 Enzo, Sepi 2017.01.27 Sepi
2017.01.27 Freesia 2017.01.27 Enzo 2017.01.27 Enzo 2017.01.27 Freesia
2017.01.29 Freesia 2017.01.29 Freesia 2017.01.30 Viva 2017.01.30 Viva, Feesia, Sepi
2017-02-06 Viva, Sepi 2017.02.07 Freesia, Sepi 2017.02.07 Freesia 2017.02,07 Viva
2017.02.20 miot "T" - tęczowy most :( 2017.02.17 Edelweis 2017.02.17 Edelweiss (Waisi, Edi), Enzo 2017.02.21 Edelweiss
2017.02.25 Sepi 201.01.26 Enzo, Sepi 201.01.28 Viva 201.01.28 Freesia
201.02.09 Viva 201.02.12 Viva ostatnie dni ciąży 201.02.12 Enzo 201.02.25 Viva, Freesia, Sepi, Edelweiss
201.02.25 Viva, Freesia, Sepi, Edelweiss 201.02.25 Edelweiss, Freesia 201.02.25 Viva, Freesia, Enzo, Edelweiss 201.02.25 Edelweiss
2017.07.25 miot T 2017.07.30 Edelweiss 2017-07-20 Tyama, Sepi 2017.08.10 Fressia
2017.08.10 Sepi 2017.07.30 Tosca la Dolcegattina 2017.07.30 Titta 2017.08.10 Titta
2017.08.12 Tyama 2017.08.12 Titta 2017.08.12 Tyama 2017.08.12 T'Miami
2017.08.12 Tutssi, Titto 2017.08.12 Titto