Dolcegattina 2016

2016.06.13 Ricco 2016.01.02 Rocco 2016.01.02 Raja, Gracja 2016.06.13 Raja
2016.01.17 Ricco, Raja 2016.06.13 Raja 2016.01.29 Gracja, Poppi 2016.01.29 Ada, Gracja, Poppi
2016.01.29 Poppi 2016.01.29 Ada 2016.03.04 Gracja 2016.03.04 Gracja
2016.03.04 Ada 2016.03.04 Poppi 2016.07.29 Nadi 2016.08.05 miot S
2016.08.05 miot S 2016.08.05 miot S 2016.08.05  miot S 2016.08.05  miot S
2016.08.05  miot S 2016.08.05  miot S 2016.08.05  Poppi 2016.08.05  Poppi, miot S
2016.08.19 Samsara, Seti,Seven, Sensi, Si 2016.08.19 Sansa 2016.08.19 Seven 2016.08.19 Sensi
2016.08.19 Poppi, miot S 2016.08.22 Poppi, Si, Salmo, Seven 2016.08.19 Sepia, Sansa 2016.08.19 Salmo
2016.08.19 Poppi, miot S 2016.08.19 Poppi, miot S 2016.08.19 2016.08.21 Poppi, miot S
2016.08.21 Poppi, miot S 2016.08.21 Poppi, miot S 2016.08.22 Sansa, Seven 2016.08.22 Poppi
2016.08.22 Seven 2016.08.22 Sensi 2016.08.22 Sansa 2016.08.22 Sensi
2016.08.22 Viva, Seti 2016.08.22 Poppi, Seven, Sensi, Si Sansa 2016.08.22 Poppi, Seti, Seven 2016.08.22 Poppi, Seti
2016.08.22 Sepia, Si, Sensi 2016.08.29 Sepi,Seven, Viva, Si, Samsara 2016.08.29 Sepi, Seven,Si, Viva,Samsara 2016.08.29 Si
2016.08.29 Samsara, Seven, Viva, Si 2016.08.29 Sepi 2016.08.29 Sepi, Seven 2016.08.29 Samsara
2016.08.29 Sensi 2016.08.29 Seven 2016.08.29 Si 2016.09.07 Samsara
2016.09.07 Viva 2016.09.07 Sepi 2016.09.07 Sepi 2016.09.07 Si
2016.09.07 Sansa 2016.09.07 Seven 2016.09.07 Sepi 2016.09.07 Si, Enzo, Samsara, Sepi
2016.09.07 Seti, Sepi, Samsara 2016.09.07 Seven 2016.09.07 Sepi 2016.09.07 Seven, Sensi
2016.09.07 Sepi, Seti, Seven 2016.09.07 Samsara 2016.09.07 Sensi 2016.09.07 Seti
2016.09.07 Sansa 2016.09.07 Seti 2016.09.18 Si 2016.09.18 Si
2016.09.18 Si 2016.09.18 Si 2016.09.18 Enzo 2016.09.18 Enzo
2016.09.18 Sansa, Sensi 2016.09.18 Sensi 2016.09.18 Enzo, Si 2016.09.19 Seven
2016.09.19 Seti 2016.09.19 Sansa, Sensi 2016.09.19 Sepi 2016.09.19 Samsara, Seven, Seti
2016.09.19 Seven, Seti 2016.09.19 Samsara, Sepi 2016.09.19 Viva Dolce i Enzo 2016.09.19 miot S
2016.09.20 rozrabiający miot S 2016.09.20 Sansa, Seti 2016.09.20 Sepi 2016.09.20 Sensi
2016.09.21 Enzo, Seti, Samsara 2016.09.21 miot S 2016.09.21 Viva, Enzo, Sepi 2016.09.21 Seti, Samsara
2016.09.21 Enzo, Seti, Samsara 2016.09.21 Seti 2016.09.21 Sepi 2016.09.25 Enzo
2016.09.25 Seven 2016.09.25 Seven 2016.09.26 Sansa 2016.09.26 Enzo, Viva
2016.09.26 Samsara 2016.09.26 Sansa 2016.09.26 Samsara 2016.09.26 Si
2016.09.26 Seti 2016.10.11 Sepi 2016.10.11 Viva 2016.10.11 Sansa, Seti
2016.10.16 Viva 2016.10.12 Seti, Sansa 2016.10.16 Enzo, dyduś Seti 2016.10.23 Viva, Seti, Sepi
2016.10.23 Enzo, Seti 2016.10.25 Seti 2016.10.25 Samsara 2016.10.25 Viva
2016.10.25 Seti, Viva, Sepi 2016.10.25 Seti, Enzo 2016.11.09 Sepi 2016.11.09 Sepi
2016.11.09 Sensi 2016.11.09 Sepi 2016.11.09 Sepi 2016.11.09 Sensi, Sepi
2016.11.10 Sensi 2016.11.10 Sensi 2016.11.10 Sensi 2016.11.10 Sepi